Bemutatkozunk

rainbow

Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde

3915 Tarcal, Árpád út 8.
Telefon: 47/380-212

Kedves Holnaplátogató, kedves Szülő!


Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra!

E rövid bemutatkozással reméljük felkeltjük érdeklődését, és a többi mappánkba is betekint, ahol még többet megtudhat rólunk.

Az óvodába, bölcsődébe lépés fontos fordulópont az eddig a családban az édesanya mellett nevelkedő gyermek életében. Az alkalmazkodás az új környezethez, a számára ismeretlen felnőttekhez és a gyermektársakhoz pszichés megterhelést jelent. A gyermek érzelmi biztonságát idegen helyzetben mindig elsősorban a jól ismert, szeretett személyek jelenléte adja.
Az ismerős gyermektársak, az ismerős környezet és a már kialakult szokások erősítik biztonságérzetét, csökkentik szorongását és félelmét. Mindezek együttesen szolgálják a gyermek folyamatos, kiegyensúlyozott fejlődését, beilleszkedését az új környezetbe. Éppen ezért nagyon fontos, hogy beszoktatásukat gondosan előkészítsük.

Óvodánk a fenti cím alatt 4 óvodai csoporttal működik. Egy bölcsődei csoportot is működtetünk, ahol szakképzett személyzet várja a 18 hónapos és három év közötti gyermekeket.

A csoportok nevüket kis állatokról kapták. „Fecske” „Őzike” „Nyuszi” „Méhecske” és a bölcsődei „Törpe” csoport.
Mind a négy óvodai csoport, az Óvodai Nevelés Országos Alap programja előírásainak megfelelően, a nevelőtestület által helyileg készített pedagógiai program alapján dolgozik, mely igazodik községünk és a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz.

Fő feladataink:

 • Egészséges életmódra nevelés szokásrendszerének kialakítása.
 • Környezettudatos magatartás kifejlesztése, környezetvédelem.
 • Az érzelmi és erkölcsi nevelés biztosítása.
 • Anyanyelvi és értelmi nevelés biztosítása.
 • Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes biztosítása.
 • Mindezen célok megvalósítása érdekében változatos programokat kínálunk a gyermekeknek és a szülőknek is, melyet éves esemény tervünkből megismerhetnek.

Ezen feladatokon túl a TÁMOP 3. 1. 4. „ A kompetencia alapú oktatás bevezetése Tarcalon ” című pályázat kapcsán az Őzike csoportban bevezetésre került a kompetencia alapú nevelés, ahol a kollégák - e program előírásainak megfelelően szervezik a csoport életét.

Etnikai részprogramunk és felkészült, sokoldalúan képzett nevelőtestület segíti a zökkenőmentes, kiegyensúlyozott integrált óvodai életet.

SNI részprogramunk, saját szakember gárdánk és külső gyógypedagógus, gyógytornász alkalmazásával felkészültünk a sajátos nevelési igényű gyerekek fogadására és nevelésére is.

Változatos tevékenységeken keresztül a teljes gyermeki személyiség fejlesztése és az iskolai életre való felkészítés a feladatunk.
Nevelőmunkánkban kiemelt helyet foglal el a játék, az óvodáskorú gyermek legfőbb tevékenysége, amely nagyon sok fejlesztési lehetőséget nyújt az óvodapedagógusoknak a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatásához. A gyermekeket önmagukhoz képest fejlesztjük, tudatos, tervszerű tevékenységek szervezésével biztosítjuk a felfedezés lehetőségét, annak örömét.

A tokaji Szakszolgálat szakemberei és az óvodapedagógusok is végzik a gyermekek év eleji szűrését, melyre épül az egész évi egyéni fejlesztés.
Beszédhibás vagy beszédfejlődésében lemaradt gyermekekkel logopédus foglalkozik. Pszichológus és fejlesztő pedagógus is foglalkozik az arra rászoruló gyermekekkel.

Szolgáltatásaink

 • Népi táncoktatás az érdeklődő gyerekeknek.
 • Gyógytornatorna heti rendszerességgel.
 • A fiúk körében népszerű ovi-foci folytatódik.
 • Heti egy-egy alkalommal lehetőség van katolikus és református hittan oktatáson való részvételre is.
 • Angol nyelvoktatás is igényelhető.

Óvodánk nyitott, így lehetőség nyílik a szülők számára, hogy betekinthessenek mindennapjainkba, részt vegyenek ünnepélyeinken, rendezvényeinken, kirándulásainkon.
Nagyon fontos célunk, hogy a szülőkkel együttműködve, következetes neveléssel érjünk el minél többet a gyermekek fejlődésében, szocializálódásában.

Óvodánk honlapján megismerhetik működési és szakmai dokumentumainkat, figyelemmel kísérhetik életünk fontos mozzanatait, aktuális eseményeket, programokat, fotókkal dokumentálva és tájékoztatást kaphatnak aktuális információkról.

Honlapunk címe: www.kikeletovi.hu

A következőkben ismerjék meg intézményünk nevelésfilozófiáját és küldetésnyilatkozatát, valamint óvodánk történetét.


Jó barangolást kívánok:

Tóth Gyuláné
intézményvezető

 

Az intézmény minőségpolitikája

Jövőkép:

Európa szintű óvoda megteremtése, a magyarságtudat megőrzésével.

Arra törekszünk, hogy a helyi gyökerek hagyományok őrzésével a szűkebb települési környezetben tájhoz való kötödés alapjait lerakjuk, erősítsük.

Bővebben...

Óvodánk

A községben, az óvodát 1897-ben a katolikus egyház alapította és tartotta fenn a XX. század közepéig.
1970-ig az iskolához csatoltan három csoporttal működött, a jelenlegi Takarékszövetkezet helyén álló épületben.
A jelenleg működő óvodát 1977-ben adták át, eredetileg három csoportra tervezték. A 1977-1978 tanévtől önálló vezetés alatt négy csoporttal működött az intézmény. Egy csoport a régi épületben maradt, majd egy évig a jelenlegi Konyha és Étkezde épületében működött a negyedik csoport, majd átkerült a szomszédos Imaház épületébe, ahol már két csoportot alakítottak ki.

Bővebben...

Munkatársaink

Kissné Dudás Gabriella (Gabika néni) intézményvezető

Bővebben...