Bemutatkozunk

rainbow

Óvodánk

A községben, az óvodát 1897-ben a katolikus egyház alapította és tartotta fenn a XX. század közepéig.
1970-ig az iskolához csatoltan három csoporttal működött, a jelenlegi Takarékszövetkezet helyén álló épületben.
A jelenleg működő óvodát 1977-ben adták át, eredetileg három csoportra tervezték. A 1977-1978 tanévtől önálló vezetés alatt négy csoporttal működött az intézmény. Egy csoport a régi épületben maradt, majd egy évig a jelenlegi Konyha és Étkezde épületében működött a negyedik csoport, majd átkerült a szomszédos Imaház épületébe, ahol már két csoportot alakítottak ki.
Éveken keresztül öt csoporttal működtünk, két épületben, először a református imaházban, majd a régi bölcsődében, amely később évekig volt a Bakancsos turistaház.
A jelenleg működő épület szolgálati lakását, iroda és egyéb helyiségeit átalakítva, 1995-ben mind az öt csoport az Árpád úti telephelyre költözött, mellyel nagyobb lett a zsúfoltság.
Így működtünk 2011 májusáig, amikor az óvoda fenntartó, Tarcal Község Önkormányzat pályázatának eredményeként teljesen felújították, korszerűbbé tették és kibővítették az óvoda épületét. Tornaszoba, vezetői iroda, nevelői szoba, orvosi szoba és felnőtt öltöző került kialakításra.
2012-ben az óvoda udvari játékkészlete is teljesen megújult.

Hosszú éveken keresztül az óvoda kihasználtsága 140%-os volt. 2000-ben még 169 beírt gyermekkel foglalkoztunk. A következő években folyamatosan csökkent a gyermeklétszám, jelenleg 100 körül stagnál. Intézményünk a pedagógiai programja alapján már évekkel ezelőtt is törekedett a teljes beóvodázásra, vagyis lehetővé tettük minden 3 évét betöltött gyermek óvodai felvételét, amely jelenleg már a két és fél évesek felvételét is lehetővé teszi.

A 2007-2008-as nevelési évtől igényeltük az Integrációs Képesség-kibontakoztató támogatást, /pályázat/ melyben azóta is minden évben részesülünk.
Az óvodai IPR cselekvési tervekben nevelési évenként meghatároztuk és rendszerbe foglaltuk azokat a feladatokat, melyek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítását, fejlesztését, beintegrált nevelését segítik elő. Az IPR-ben meghatározottak szerint, a településünkön élő HHH gyermekek 3 éves kortól történő beóvodázását elsődleges feladatként kezeljük, a beóvodázási arány e gyermekek körében 100%.
Az óvodai fejlesztő program kidolgozása a HHH gyermekek egyéni fejlesztését szolgálja. Az IPR kidolgozásával kibővültek az óvodai nevelés tartalmi elemei. Előtérbe került és kiemelt lett a HHH gyermekek intézményi nevelése és az ehhez kapcsolódó pedagógiai innováció. Intézményünk az Óvodai Esélyegyenlőségi Programjában megfogalmazta azokat a középtávú elképzeléseket, melyek illeszkednek a községi Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervhez.

A 2007-2008 nevelési évtől a társadalmi változások, törvénymódosítások és Képviselőtestületi döntés alapján 1 óvodai csoport megszűnt.
Ugyanakkor megnőtt a szülői igény a 3 éves kor alatti gyermekek intézményes elhelyezésére, ezért kialakítottunk egy bölcsődei csoportot, max. 12 fő létszámmal, amely szakmailag önálló programmal jelenleg is működik. A 3 éves kort megelőző időszakban is odafigyelünk a HH és a HHH gyermekekre.
A korai nevelés megkezdését segíti elő, hogy a bölcsődei felvétel során a munkavállaló szülők mellett a hátránnyal küzdő családok gyermekeit is felvesszük.

A 2009. november 25.-én kelt 113/2009.(XI. 25.) sz. Önkormányzati Határozat alapján, Alapító Okiratban foglaltak szerint, intézmény összevonás történt. Ez alapján a Napközi Konyha és Étkezde, valamint Óvoda és Bölcsőde egy irányítás alatt működik. Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde név alatt.

Különböző pályázatokban vettünk részt az évek folyamán, amelyek az intézmény sokoldalú szakmai fejlesztését elősegítették:
TÁMOP 3. 1. 4. Kompetencia alapú nevelés bevezetése az óvodában, egy csoportban, a többiben részleges adaptáció. (2009- 2011)
TÁMOP 3. 3. 2. Esélyegyenlőségi pályázat (2010-2011)

A 2010-2011 tanévben elkészítettük az intézmény Család- Óvoda kapcsolatát szabályozó innovációs tervét, melyet azóta is az abban foglaltaknak megfelelően hajtunk végre, mert úgy gondoljuk, hogy eredményes nevelést csak a családdal együttműködve érhetünk el. (mellékletben a részprogram)

A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI r. 128 § (5) előírásainak megfelelően, a 2012-2013 nevelési évben elkészítettük az intézmény Egészségnevelési részprogramját, ami részletes helyzetelemzésre épül, koordinálja az egészségfejlesztési feladatokat, mérhető, nyomon követhető.

Intézményünk jelenlegi állapotában maximálisan megfelel az Európai Uniós követelményeknek. Korszerű, modern, egészséges és biztonságos környezetet biztosít a községben lakó bölcsődés és óvodás korú gyermekek számára. Az intézmény tárgyi felszereltsége a „Taneszközjegyzékben” előírt követelményeknek megfelel, folyamatosan fejlesztjük, bővítjük, és nevelő-oktató munkánk igényeihez igazítjuk eszközállományunkat.
Szakmailag, módszertanilag is igyekszünk folyamatosan megújulni és stabil értékrendet közvetíteni.