Bemutatkozunk

rainbow

Az intézmény minőségpolitikája

Jövőkép:

Európa szintű óvoda megteremtése, a magyarságtudat megőrzésével.

Arra törekszünk, hogy a helyi gyökerek hagyományok őrzésével a szűkebb települési környezetben tájhoz való kötödés alapjait lerakjuk, erősítsük.

Fontosnak tartjuk:
  • A törvényességi előírások betartását.
  • A pedagógiai program céljainak, feladatainak teljesítésével, olyan egészséges, érzelem gazdag szociális környezet alakítása, amelyben a gyerekek és a velük foglalkozó felnőttek is jól érzik magukat, és biztosított kiegyensúlyozott fejlődésük, biztonságérzetük, önmegvalósításuk.
  • A hátrányos helyzetű és sajátos nevelési igényű gyerekek integrálását, a másság elfogadását és fejlődésük elősegítését.

Mindezek megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk:
  • Tevékenységeink folyamatos ellenőrzését, az eredmények értékelését, a továbbfejlődés útjának meghatározását, a mérési eredményekre alapozva.

Küldetésnyilatkozat:

Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis rád figyelek és segítek neked, ha szükséged van a segítségemre.
Követelek tőled, mert tisztellek.

Comenius
A pedagógushivatás küldetés a jelenben, a múlt értékeit megőrizve, a jövőért.

A reánk bízott gyermekek, olyan szabályokhoz való szoktatása, amely megtanítja a szeretetre, az értékek tiszteletére, a fegyelemre, de szabadon engedi kíváncsiságát, vágyait, egyénisége szabad kibontakozását, hogy önállóan meg tudjon felelni környezete kihívásainak.
A mi küldetésünk, hogy a családdal együttműködve boldog, kiegyensúlyozott óvodáskort biztosítsunk valamennyi reánk bízott gyermeknek.
Ennek érdekében települési összefogással megteremtjük azokat, a tárgyi infrastrukturális feltételeket, képzett pedagógus közösséget és segítő felnőtteket, akik a gyermekekért dolgoznak.
Szakmailag, módszertanilag is igyekszünk folyamatosan megújulni és stabil értékrendet közvetíteni.