Dokumentumok

dokumentumok

Egészségvédelmi program

Egészségvédelem, egészségnevelési
feladatok a pedagógiai programunkban

 

(Intézményi helyzetfelmérés, innováció és a feladatok kijelölése az alábbi egészségnevelési területeken)

2012-2013
 
Ez a helyzetelemzésre épülő innováció, helyi pedagógiai programunk részét képezi, annak részletesebb kiegészítése.
 
 

Az élet és az egészség, mint alapvető érték

Az elemzés témakörei:
 • az élet és a testi épség biztosítása, az egészség védelme, balesetmegelőző rendszabályok megvalósítása,
 • az óvodába történő” besurranás” és a gyermekek „elszökésének”, megrontásának megelőző védelme,
 • az egészséges állapot örömteli megélésének biztosítása, (felszabadultság, mozgás- és játék-szabadság),
 • az egészség modern (pozitív) fogalma szerinti egészségvédelem (félelem-mentesség, mozgás-szabadság, alkotási lehetőség, önkiszolgálás, harmonikus kapcsolat a felnőtt dolgozókkal),
 • óvodai pszichohigiénés egészséggondozás (enurezis, enkoporézis, balkezesség, hipermotilitás stb. gondozása), társas kapcsolatok gondozása (agresszió, elmagányosodás stb. megelőzése),
 • fertőző betegségek és egyszerűbb rendellenességek (tartási rendellenességek, gerincoszlop-ferdülés, láb boltozat- süllyedés, gombás és gennyes bőrmegbetegedések stb. ) megelőzése,
 • káros függőségekhez vezető szokások megelőzése,
 • beteg, sérült, fogyatékos gyermekek különös védelme.
 
 A „Harmonikus személyiségfejlesztő helyi programunkban” nagy jelentőséget tulajdonítunk az egészségvédelemnek, az egészséges életmód fejlesztésének.
2004 áprilisától tagjai vagyunk az Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának. A tőlük kapott útmutatások alapján, a fent említett témakörök szerint vizsgáljuk felül eddigi egészségnevelési tevékenységünket, tárjuk fel helyzetünket és dolgozzuk ki azokat a feladatokat, amivel az egészségvédelmi, egészségnevelési tevékenységünket még jobban ki tudjuk teljesíteni a környezeti feltételek javításában, a gyermekek érdekében a családdal és más segítőkkel együttműködve.
 
Módszer: Nevelési értekezlet-helyzetelemzés.
Az egészségvédelem a helyi programunk alapja
 
Az elemzés témakörei:
 • minden helyi program az egészség védelméből indul ki, a mi programunk szolgálja-e az egészség fejlesztését,
 • az egészség védelem, baleset megelőzés feltételeinek biztosítása (1993. évi XCIII. törv. 64-69.§ balesetek megelőzéséről, 1997. évi LXXXIII. törv. 54.§ a baleseti egészségügyi szolgáltatásról szóló törvényi előírások)

Az egészségvédelem alapja: az egészséges életmód:

 • személyi higiéné, környezet higiéné,
 • fertőző betegségek megelőzése,
 • egyszerűbb rendellenességek kifejlődésének megelőzése,
 • mozgás, kondicionálás, testedzés,
 • egészséges táplálkozás, kulturált étkezés,
 Az óvodai egészség védelem tárgyi feltételei,
 • a személyi állomány felkészítése az egészségvédelemre.
Elsősegélynyújtás (felszerelési, ellátási) előírásai,
 • a gyermek egészségi állapotának személyi higiéniájának rendszeres ellenőrzése az óvodába való megérkezéskor,
 • érzékszervi, mozgásszervi fogyatékosok óvodai beilleszkedésének segítése.
 Feladataink: 
 • Az óvoda valamennyi dolgozójának felkészítése az egészségvédelmi feladatok megoldására, az egészségnevelési szemlélet alakítása. (nevelési értekezletek, munkaközösségi értekezletek témái, egészségnevelési könyvek olvasása – pedagógusok, dajkák, továbbképzések)
 • A felújított kibővített új óvodánk és bölcsődénk tárgyi, infrastrukturális környezetének további alakítása, megőrzése.
 • Az elsősegély-nyújtási ismeretek felfrissítése, mentős szülő elméleti és gyakorlati tanácsai alapján. (Perge Géza) Életviteli tanácsok nyújtása a szülőknek a különböző egészségnevelési területeken. (szakemberek előadásai, közös programok.(Szülői klub)
 • A sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek óvodai beilleszkedésének segítése.
 • Rendszeres munkavédelmi felülvizsgálat a balesetmentes környezet biztosítása érdekében.
 • Az egészségnevelés alternatív programjainak megismerése, bevezetése. („Szív kincsesláda”, „A dohányzás és káros szenvedélyek megelőzése”, „Hetenként egy-két gyümölcsnap”)
 • Az óvodai és bölcsődei udvar új játékparkjának kialakítása, felülvizsgálata.

Együttműködés az egészségügyi szervekkel

Jogszabályi alap: 26/ 1997. (IX. 3. NM. Rendelet az iskola egészségügyi ellátásáról, 5/1995.
(II. 8.) NM rendelet a körzeti védőnői szolgálatról, 1997. XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról.
Az elemzés témakörei:
 • az óvodai program megvitatása gyermekorvossal, fogszakorvossal, védőnővel. (+)
 • az egészségvédelem és egészségfejlesztés tárgyi felszerelésbeli követelményeinek meghatározása, a fejlesztés rangsorolása.
 • Az óvoda-egészségügyi ellátás alapműködési felszerelésének biztosítása (5/1955 NM. 3. sz. melléklete szerint)
 
Feladataink:
 • Az óvoda orvossal való kapcsolattartás erősítés. Éves orvosi vizsgálatok elvégzése szükség esetén a gyermekek beutalása a megfelelő szakrendelésre, a védőnők szervezésében az egészségházban szülő részvételével.
 • A védőnők szerepének fokozása az egészségvédelemben. Szűrővizsgálatok elvégzése. Rendszeres tisztaságellenőrzés havonta. Probléma esetén közös családlátogatás a pedagógussal és a gyermekvédelmi megbízottal. Nyomatékos fellépés a tetvesség megelőzése érdekében. Felszólítjuk a szülőt a fertőzés megszüntetésére. Tanácsot adunk a kezeléshez, és csak fertőzésmentes gyermeket veszünk át. Sorozatosan előforduló esetekben kérjük az ÁNTSZ segítségét)
 • Szükség estén igényeljük a Családsegítő szolgálat és a védőnők segítségét a gyermekek Pedagógiai Intézeti vizsgálataira való bejuttatásához, gyermekvédelmi feladatok megoldásához.
 • Műszeres hallásszűrő vizsgálatok igénylése két évente. (Miskolc Megyei Kórház alapítványi támogatása szerint)
 • Az ÁNTSZ egészségügyi előírásainak megfelelő működtetés. (személyi higiéné, környezet higiéné, fertőzés-megelőzés, dolgozók rendszeres egészségügyi felülvizsgálata, 2 évente (Dr. Szőke Péter tarcali háziorvos)
 • Az intézmény nem dohányzó, füst mentes státuszának megőrzése, a szabályzat elkészítése. A tiltó táblák kihelyezése .- megtörtént

A közegészségügyi követelmények és felszerelések fejlesztése

Az elemzés témakörei:
 • az óvoda épületének, udvarának általános higiénéje, szépítése, virágosítása, rendszeres takarítás, (+)
 • az óvoda környékének mentesítése az allergiát okozó (pollen) tényezőktől, parlagfű irtás, (+)
 • a foglalkoztató-termek higiéniája, szellőztetése, fűtése, (+)
 • az udvari és a szobai játékok higiéniája, esztétikája, balesetmentessége, (+)
 • az udvari zuhanyzó, pancsoló, homokozó higiénés feltételeinek biztosítása, (+)
 • az egészségügyi berendezések működése, javítása cseréje kiegészítése, (kiemelten: mosdó, fürdő, zuhanyzó, WC) (+)
 • a személyi higiénés szokásalakítás feltételei (mosdás, WC- használat, fogápolás, étkezés, (+)
 • a gyermek pihentetésének feltételei (altatás, napközben végezhető pihenés)(+)
 • a szobai játék közegészségügye (parketta, szőnyeg, portalanítás szellőztetés) (+)
 • állatok az óvodában (állat-és növénygondozás higiéniája), (+)
 • főzőkonyhai, melegítő konyhai higiénés előírások, (+)
 • tornaterem, testnevelési felszerelés (bordásfal, tornapad), balesetmentessége, (+)
 • beteg gyermek elkülönítésének lehetősége, (orvosi szoba)(+)
 • a szezonális megbetegedések megelőzése,(fertőtlenítés) (+)
 
Valamennyi fent említett területet felülvizsgáltuk a nevelőtestülettel. Ahol a feltételeink adottak, mert már megvalósítottuk, vagy a kialakított rendszer az előírásoknak megfelelően működik, ott egy „pozitív” (+) jel kiírásával jelzem a problémamentességet. A negatív jel a hiányosságot jelöli. (-)
 
Feladataink:
 • A gyermekek udvari nyári zuhanyoztatását alkalmi pancsoló felállításával oldjuk meg, melybe megfelelő levegőhőmérséklet esetén langyos vizet hordunk, és felügyelet mellett elvezhetik a gyermekek a víz edző hatását. A szárítkozáshoz a törölköző a napozópléd biztosított. (3 darab műanyagpancsoló, 1x1 méter)
 • Udvari ivókút kialakítása a továbbiakban feladat.
 • Tervezzük folyékony szappanadagoló használatát minden csoport fürdőszobájába 2 darabot.
 • Ivóvíztisztító folyamatos karbantartása.
 • Az óvodai fektetők, ágyneműk folyamatos cseréje az elhasználódás miatt, költségvetési és pályázati források felhasználásával.
 • Feladat, minden csoport szellőztető ablakára, valamint a konyhaablakra szúnyogháló felszerelése, amely megtörtént.
 • Az udvari játéktároló zárhatóvá tétele, a homokozóban a homok fertőtlenítése, alkalmanként teljes cseréje, folyamatosan történik.
 • A csoportszoba játékainak havonkénti, illetve szükség szerinti fertőtlenítő lemosása, a dajkák feladata.
 • A melegítőkonyhában a HCCP előírásainak maradéktalan betartatása, az ott dolgozók feladata.
 
 • Fontos!
Megvalósult  az óvoda bővítése, a „Taneszközjegyzék” alapján megállapított hiányzó helyiségek  hozzáépítéssel való kialakítása, a konyha egészségügyi helyiségeinek visszaállítása.
 
Hozzáépített helyiségek: tornaszoba, nevelői szoba, vezetői iroda, orvosi szoba, logopédiai egyéni fejlesztőszoba, felnőtt öltöző,
 
Építkezés befejezése:  2011. október
A játszóudvar kialakítása 2012. tavasz
 
Hivatalos szerv által bevizsgál új udvari játékeszközök (7db) kerültek a hátsó udvarra, valamint az első udvar játékkészlete is felül lett vizsgálva, fel lett újítva. Megtörtént a füvesítés, virágosítás, az udvarokat elválasztó kerítések kialakítása, mely a biztonságot, a baleset megelőzést szolgálja.
 

A személyi higiénés kulturáltság biztosítása

Az elemzés témakörei:
 • kézmosás, mosakodás eszközeinek, alkalmainak biztosítása, (+)
 • testnevelési foglalkozás utáni kimosakodás, (+)
 • ivóvíz vétel, (+)
 • WC- használat, analis toalett feltételeinek biztosítása, (+)
 • ruházat, ruházatváltás, játszó-ruházat tisztasága,
 • „higiénés saját felszerelés „(szekrény, zsák, polc), (+)
 • a fogmosás kulturált megszervezése az óvodában. (+)
 
Feladataink:
 • Folyékony szappanadagolók használata.
 • A testnevelési foglalkozás utáni kimosakodás feltételeinek megteremtése megtörtént. (épületbővítés)
 • A vécékre függöny felszerelése, az intimitás biztosítása érdekében.
 • A fogmosó felszerelések tisztaságának megőrzése a gyerekek szoktatásán túl, a dajka feladata, aki naponta átöblíti, hetente fertőtleníti az eszközöket. (rendszeresség)
 • Elérni, hogy minden gyermeknek legyen tornafelszerelése.
 • A vagyonvédelem érdekében délutáni felügyelet biztosítása az épületben. Felelős: A kialakított felügyeleti rend szerint
 • Váltóruha bevezetését nem tervezzük.
A helyes táplálkozás és kulturált étkezés feltételeinek javítása
 
Az elemzés témakörei:
 • önkiszolgálás, mások kiszolgálása az étkezésnél, (naposság) (+)
 • eddig ismeretlen ételfélékkel való ismerkedés, (+)
 • nyers zöldség, gyümölcs fogyasztási lehetőségek megszervezése, (+)
 • a hiányosan táplált („éhező”) gyermekek szociális segítése, (+)
 • a túlsúlyos gyerekekkel való bánásmód, (+)
 • új módszerek, mozgalmak bevezetése az egészséges táplálkozás megvalósítására, (+)
 • az ivási szokások alakításának lehetősége (az otthoni alkoholfogyasztástól való visszatartás), (+)
 • A szülők otthoni kiegészítő táplálásának (hozzátáplálásának) megszervezése, védőnői tanácsadó szolgáltatás rendszeressé tétele. (+)
 
Feladataink:
 • Folyamatos kapcsolattartás a napközi konyha vezetőjével az óvodai egészséges táplálkozás biztosítása érdekében, (több zöldség, gyümölcs, kevesebb szénhidrát, több főzelék, ismeretlen ételfélékkel való ismerkedés, saláták,) amely jelenleg is jól működik
 • Hetente egy-két gyümölcsnap bevezetése csoportonként.
 • A jelenleg érvényben lévő rendelkezések értelmében, a gyermekvédelmi támogatásban részesülő hátrányos helyzetű gyermekek ingyenesen étkeznek, így biztosított a hiányosan táplált gyermekek szociális segítése.
 • A szülők körében népszerűsítjük az egészséges táplálkozást, ötleteket adunk az otthoni hozzátápláláshoz. (szülői értekezletek, szülői klub alkalmával tartott szakmai előadások, salátakóstoló, propagandaanyag, receptek, stb.)
 • Napközben a gyermekek rendelkezésére áll minden csoportban a tálalóasztalon elhelyezett tisztított ivóvíz a napi folyadékpótláshoz.
 • Az önkormányzat támogatásával megszervezésre került az óvoda tej program, melynek keretében minden nap tejtermékhez jutnak a gyermekek, a konyha viszont több gyümölcsöt, zöldséget biztosít.

A testedzés, kondicionálás egészségvédelmi követelményei

Az elemzés témakörei:
 • az edző és nem megterhelő gyakorlatok,
 • az óvodai testedzés alóli mentestés, kímélő testnevelés,
 • külön torna, művészi torna, balett követelményei, néptánc,
 • a torna-ruházat higiénéje, ruhaváltás, cipőváltás,
 • a tornaszerek változatosságának biztosítása, balesetmentessége, (az előforduló balesetek elemzése).
 • a tartási rendellenességek megelőzése, korrekciója, tartásjavító torna,
 • gyógypedagógus közreműködése a tartási rendellenességek javításában,az otthonról fáradtan érkező gyermekek pihentetési lehetősége.
 
Feladataink:
 • A mindennapos testnevelés és a tornafoglalkozások keretében a gyermekek életkorához igazodó nehézségi fokú gyakorlatok végrehajtatása.
 • Kímélő testnevelés biztosítása azoknak a gyermekeknek, akiknek egészségileg indokolt.
 • Külön délelőtti órarend szerint működik, heti egy alkalommal két csoportban  a néptánc oktatás.(kicsik és nagyok)
 • Délutáni órarend szerint működik külsős oktatóval, heti egy alkalommal ingyenesen, a szülők jelentkezése alapján a mazsorett csoport a kislányoknak.
 • A kisfiuk Ovi-fociedzésen vehetnek részt jelentkezés alapján két csoportban, hetente egy-egy alkalommal, egy társadalmi munkában edzést végző szakember irányításával.
 • A tartási rendellenességek megelőzése és korrekciója érdekében, heti egy alkalommal tartásjavító tornát tart egy szakképzett óvodapedagógus kolléganő a rászoruló gyermekeknek. (orvosi javaslat, szülői igény alapján)
 • Az év elején begyűjtött tornaruhában és cipőben végzik a gyermekek a tornaszobában a gyakorlatokat.
 • Az évek folyamán költségvetési és pályázati forrásból szinte minden, az óvodások sokoldalú mozgásfejlesztéséhez szükséges tornaszert beszereztünk, melyeket rendszeresen használunk.
 • A Tokaji Nevelési Tanácsadó erre kiképzett fejlesztő pedagógusa Szit-terápiát alkalmaz a rászoruló gyermekek mozgásának fejlesztése érdekében, heti egy alkalommal.
 • Sajátos nevelési igény, mozgásfogyatékos gyermekünkkel gyógypedagógus foglalkozik, az előírás szerint.
 • A reggel korán érkező gyermekeknek szükséglet szerint lehetőségük van a gyülekezési csoportban lepihenni.

A fertőzőbetegségek intervenciója az óvodai közösségekben

Az elemzés témakörei:
 • A szezonális fertőző betegségek megelőzésére felkészülés: étkeztetés, zsebkendőhasználat, szellőztetés, fertőtlenítés.      
 • Egyéni törülköző használatának biztosítása.
 • Egyéni higiénés felszereléseket tároló, elkülöníthető rendszer kialakítása.
Feladataink:
 
 • El kell érni, az orvosokkal, védőnőkkel együttműködve, hogy beteg, fertőzés átadására képes gyermek az óvodát ne látogassa. A szülő az óvónők jelzésére betegség esetén vigye orvoshoz gyermekét. A gyermek az óvodába járást újra, csak orvosi igazolás ellenében kezdheti meg, a többi gyermek elfertőződésének megelőzése érdekében.
 • A fertőzések megelőzése és terjedésének megfékezése érdekében az alábbi intézkedéseket tesszük: Papírzsebkendő használata, a helyes orrfújás megtanítása, minden gyermeknek saját, jellel ellátott törölköző használata, a textíliák rendszeres fertőtlenítő mosása. Minden gyermek a saját, jellel ellátott fogmosó felszerelését használja.
 • A rendszeres szellőztetés és a tárgyak szükség szerinti, rendszeres fertőtlenítő lemosása a dajka feladata minden csoportban.
 • A bevizelő gyermekek ruháját nylon zacskóban el kell különíteni, ágyneműjüket rendszeresen mosni, szellőztetni az arra kijelölt helyen.
 • A szülő köteles jelenteni a családban előforduló fertőző betegség megjelenését, a megelőzés és az utófertőtlenítés elvégzése érdekében, a házirendben leszabályozottak szerint.
 • A védőnők rendszeresen tisztaság ellenőrzést tartanak az éves munkatervnek megfelelően, vagy szükség szerint. A csoportban az óvónők minden hétfőn tisztaság ellenőrzést tartanak.
 • Eljárás fejtetvesség esetén: Aki észleli a tetvességet, az jelzi a vezetőnek, aki értesíti a védőnőket, akik ellenőrzést tartanak az óvodában, majd személyesen kiértesítik a szülőt, ellátják tanácsokkal, majd a megszüntető kezelés elvégzése után leellenőrzik az eredményességet, kiállítják az igazolást az óvodába járáshoz. Az óvónő az igazolás ellenében veheti át a gyermeket.

Pszichohigiénés egészségvédelem az óvodában

Az elemzés témakörei:
 • fáradt, neurotikus, félelmi-szorongásos helyzetű gyermekek gondozására- nevelésére felkészítő program,
 • az agresszív magatartású gyermekek viselkedési korrekciója a nevelési tanácsadó közreműködésével,
 • beszédhibás gyermekek korrekciós nevelése, logopédiai kezelése,
 • szellemi fejlődésben elmaradt gyermekek befogadása az óvodába,
 • mozgáskorlátozott (nyomorék) gyermekek nevelésének vállalása,
 • érzékszervi fogyatékosok (valamint vakok, süketek, némák) óvodai nevelésére történő vállalkozás,
 • felkészülés az enuretikus és enkoprézises gyermekek gondozására,
 • a káros szenvedélyek megelőzése a nevelők példamutató magatartásával (Dohányzásmentes intézmény ) 
Feladataink:
 • A Tokaji Nevelési Tanácsadó szakemberei foglalkoznak a beszédhibás, beilleszkedési és magatartászavarral küzdő gyermekekkel, hetente tizenöt  órában. A beszédfogyatékos gyermekkel heti 4 órában foglalkozik logopédus. A felzárkóztató fejlesztő munkába besegítenek az Óvoda két fejlesztő pedagógusi végzettséggel is rendelkező óvodapedagógusai heti két-két órában.
 • Fel vagyunk készülve a sajátos nevelési igényű gyermekek fogadására,  SNI részprogrammal is rendelkezünk.
 • A lelki gondokkal küszködő, arra rászoruló gyermekeket a tokaji Nevelési Tanácsadó pszichológusához utaljuk.
 • Szülői klub keretében több alkalommal is meghívjuk a pszichológust, hogy a szülők körében segítse kreatív módszerekkel a gyermekek nevelését, az óvoda és a család együttnevelését.
 • Megtörtént az intézményben az akadálymentesítés, hallássérültek számára elérhető az indukciós hurok. A látássérültek számára breil írással vannak kitéve a fontos felíratok, és piros pöttyök segítik az eligazodást a törékeny felületeken. A mozgássérültek is akadály nélkül közlekedhetnek az intézmény egész területén. Akadálymentes mosdó van, amely az aulából nyílik.
 • Az enuretikus és enkoprézises gyermekek szüleitől igényeljük, hogy rendszeresen tiszta váltóruha álljon rendelkezésre a gyermek öltözőzsákjában. A védőnői szolgálat gyűjtött ruhákkal támogatja ez irányú törekvéseinket.
 • A jogszabályoknak megfelelően TILOS az intézményben a dohányzás. Az intézményünk nem dohányzó intézmény.

Egészségnevelési módszerek és eszközök alkalmazása

Az elemzés témakörei:
 • Bevezetésre kerülhet-e a Szív Kincsesláda óvodai program.
 • Vásárolhatók –e egészség védelmi, helyes táplálkozás elősegítő eszközök, pl. gyümölcscentrifuga , háztartási robotgép, szeletelő, szobai párologtató, mikrohullámú sütő)
 • Bővítést igényelnek-e a tornaeszközök, fektető szivacsok.
 • Hogyan segítik az egészségnevelő munkát az ilyen tárgyú diafilmek, videó-filmek, kazettái, CD-lemezek.
 • Bővítendő-e az „orvosi rendelő” (játék-sarok) egyszerű diagnosztikus és vizsgáló egészségügyi eszközökkel.
 • Van-e az óvodának, számítógépe, Internet hozzáférhetősége; kik tudják használni, milyen eredménnyel.                                   
 • A baleset megelőző magatartás elsajátítását is szolgálják-e a háztartási gépek.
 • A táplálkozási szokások megváltoztatását mennyiben segítik a különféle ételkóstolók, saláta-készítések, élelmiszer-bemutatók, közös főzési gyakorlatok, vetélkedők.
Feladataink:
 • Egy-egy csoportban bevezetésre került a „Szív kincsesláda” óvodai program, valamint a „Dohányzás és káros szenvedélyek megelőzése” program, az Egészségesebb óvodák Nemzeti Hálózatának ajánlása és módszertani útmutatása alapján.
 • A fentiekben felsorolt konyhai eszközök rendelkezésünkre állnak, és napi munkánkban rendszeresen használjuk azokat. A csoportokban való használatot minden esetben balesetvédelmi oktatás előz meg. A gyermekek minden eszközt csak és kizárólag felügyelet mellett használhatják.
 • A tornaeszközeinket már eddig is folyamatosan bővítettük, pályázati és saját forrásból egyaránt. Ezen a területen is jól el vagyunk látva, további bővítést tervezünk, a lehetőségek kihasználásával. Fektető szivacsainkat 2012-ben teljes egészében lecseréltük. Tervezzük a fektető vásznak cseréjét. Korábban, már két csoportra való hosszabb méretű fémfektetőt már lecseréltünk. Minden csoport két váltás ágyneművel rendelkezik.
 • Az egészséges életmód témakörében több olya újszerű fejlesztő eszközt is beszereztünk, melyekkel korszerűen, tevékenykedtetve, játékosan nyújthatunk ismeretet gyermekeink számára. Vi-fi internet van a felújított új óvodánkban, így a projekttoros kivetítés lehetősége is adott, melyet a kollégák egyre gyakrabban alkalmaznak is.
 • A számítógépet a gyermekek is használhatják külön foglalkozás keretében, a pedagógus irányításával. Korlátozott időben.
 • A gyermekek játékában megjelenik az orvosi rendelő, a kórház is, melyhez az óvónőkkel közösen gyűjtik, vagy készítik el az eszközöket.
 • A továbbiakban is törekszünk saját konyhánkkal példát mutatni az egészséges táplálkozáshoz a szülőknek. (lásd. Étlap)
 • A hagyománnyá váló Egészség-hét keretében a továbbiakban is szervezünk saláta és ételkészítéseket, kóstolókat a szülők bevonásával. A 2012-2013 nevelési évben már megszervezett Egészségvédelmi vetélkedőt is minden évben újra megszervezzük, a gyermekek számára.

Egészségnevelés az óvodai dolgozók és a szülők körében

Az elemzés témakörei:
 • A dajkák egészségnevelési továbbképzésének megszervezése.
 • Részvétel az óvodapedagógusok egészségpedagógiai fórumán, konferenciáján
 • Kölcsönös tapasztalatcsere óvodák között az egészségnevelés újabb módszereinek bemutatása.
 • Részvétel óvodai egészségpedagógiai konferenciákon, vásárokon.
 • Az Egészségesebb Óvodák Nemzetközi Hálózata követelményeinek fokozatos megfelelése.
 • Szülők részére egészségnevelési vitanap, konzultáció, tanácsadás szervezése
 • Egészségnevelési (egészségpedagógiai programot bemutató) óvodai nyíltnap rendezése.
 • A szülőkkel közös óvodai (táplálkozási, baleset megelőzési, higiénés) rendezvények vetélkedők bemutatók szervezése.
 
Feladataink:
 • A fent említett tevékenységeket, fórumokat folyamatosan megszervezzük, saját dolgozóink, a gyermeke kés a szülők számára is. A pedagógusoknak szervezett továbbképzéseken, konferenciákon részt veszünk, ezzel is biztosítva a folyamatos önképzést. Fontos feladat, hogy a szülők részvételét a rendezvényeken minél nagyobb számban biztosítani tudjuk, az eredményesség érdekében.