Hírek

rainbow

Óvodai és Bölcsődei beíratás

Felhívás

A Tarcal Község Önkormányzat fenntartásában működő, Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde

(Cím: 3915 Tarcal, Árpád út 8.) intézmény, a tarcali óvodáskorú gyermekek óvodai és a tarcali és a környező településeken lakó gyermekek bölcsődei elhelyezésére, a 2018-2019 nevelési évre felvételt hirdet. 

A beiratkozás helye: Kikelet Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde, Konyha és Étkezde

Tarcal, Árpád út 8. (nevelői szoba)

A beiratkozás időpontja: 2018. május 2-3-4 (szerda, csütörtök, péntek)

                                       Reggel 7 órától, délután 16. 30 óráig.

Kérjük a szülőket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal:

-          a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,

-          érvényes lakcím kártyát,

-          a gyermek Taj kártyáját.

-          gyermekvédelmi jogosultságot igazoló érvényes határozatot.

A Bölcsődébe 1 éves kortól fogadjuk a gyermekeket.

 A gyermek harmadik életévének betöltése után az óvodába járás az új jogszabályok szerint kötelező, felmentést indokolt esetben az óvoda vezetője adhat.Az ötödik életévet betöltött gyermekek beíratása az iskolai életre való felkészítés miatt kötelező, felmentés nem adható,a szülőnek biztosítani kell a gyermek rendszeres óvodába járását. A kötelezettség elmulasztása esetén(tíz igazolatlan nap) az intézményvezető feljelentését követően a Kormányhivatal pénzbírságot szab ki.

Ha a férőhely engedi, az óvodába azokat a gyermekeket is be lehet íratni, akik augusztus végéig betöltik a két és fél évet, feltéve, ha a gyermek ágy és szobatiszta.

Az Alapító okirat szerint integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését is el tudjuk látni.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy azokat a gyerekeket is újra be kell íratni akik már jártak óvodába.

A felvételi döntésről a szülők, a beiratkozást követő huszonegy napon belül írásban kapnak tájékoztatást. A szülő a döntés ellen jogorvoslattal élhet Tarcal Község Jegyzőjénél.

 

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: Tóth Gyuláné intézményvezető

                                                                      06/30/458-7639