Szülőknek

szülőknek

A nevelési év rendje 2018/2019

A nevelési idő

A Nevelési év időtartama: 2018. szeptember 01.-től, 2019. augusztus 31.-ig tart.
Az oktatás 2018. szeptember 01.-től 2019. május 31.-ig tart.
A nyári időszak június 1. hetétől kezdődik, amikor a csoportok összevontan működnek.
Az óvoda nyitvatartási rendje:
hétköznap, hétfőtől péntekig 6.30-16,30 óráig. Ez idő alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Reggel 6.30-tól 7.30-ig a gyülekezés összevontan, egy csoportban zajlik.
Délután 15.30-tól 16.30 óráig szintén összevontan játszanak a gyermekek.

Bővebben...

Szülői munkaközösség

Az Alkotmány és a közoktatási jogszabályok egyaránt rögzítik, hogy a szülőknek kötelessége a gyermekük megfelelő neveléséről gondoskodni. E kötelesség teljesítését külön szülői jogok biztosításán keresztül is segítik a jogszabályok.
A szülök jogaikkal egyénileg, de kollektív módon (más szülőkkel közösségben) is élhetnek: A szülői jogok kollektív gyakorlását biztosítja az intézmény keretein belül működő szülői munkaközösség, amely:

Bővebben...

Segítség az együtt neveléshez