Szülőknek

szülőknek

A nevelési év rendje 2018/2019

A nevelési idő

A Nevelési év időtartama: 2018. szeptember 01.-től, 2019. augusztus 31.-ig tart.
Az oktatás 2018. szeptember 01.-től 2019. május 31.-ig tart.
A nyári időszak június 1. hetétől kezdődik, amikor a csoportok összevontan működnek.
Az óvoda nyitvatartási rendje:
hétköznap, hétfőtől péntekig 6.30-16,30 óráig. Ez idő alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel. Reggel 6.30-tól 7.30-ig a gyülekezés összevontan, egy csoportban zajlik.
Délután 15.30-tól 16.30 óráig szintén összevontan játszanak a gyermekek.

Nevelés nélküli munkanapok

Az óvoda 5 alkalommal nevelés nélküli munkanapot szervez, amikor a dolgozók értekezleten, vagy továbbképzésen vesznek részt. A 17/2008.(V.9.) OKM rend.3. §-a, valamint a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 2.§ 2.bek. a) pontja alapján) szervezett nevelés nélküli munkanapokról legalább hét munkanappal megelőzően az óvoda értesíti a szülőket írásban a csoportok faliújságján, és személyesen is.

Szünetek

A Nyári zárva tartás ideje: 2019. augusztus 01.-tól (csütörtök) 2019. augusztus 20.-ig tart. Nyitás: 2019. augusztus 21.-én, szerda.

Szülői értekezletek

A szülői értekezletre minden csoportban évente 3 alkalommal kerül sor: A szülői értekezletek pontos idejéről legalább 5 munkanappal megelőzően az értesítjük a szülőket írásban a csoportok faliújságján, és személyesen is.

A szülők a gyermekekkel közös foglalkozásokon, a Gyermeknapon, valamint a csoportok által önállóan szervezett keretek között (pl. túrák, kirándulások, ünnepek) vehetnek részt.

Segítség az együtt neveléshez